מכללת תל-חי - המחקר בטבע שלנו

פעילות: לאה לב ורני גרינשפן "הישראליות", מובילות את קמפיין יום פתוח תל-חי.

ניהול אתר הרשמה: telhai.ac.il